Център за професионално обучение при БСК
Адрес: София 1000, ул. "Алабин" 16-20
Тел.: 932 09 36, 987 97 03; факс 987 26 04
e-mail: gas@bia-bg.com
Лице за контакт: Галя Божанова, Елена Ташева

Име:
Фамилия:
Фирма:
Длъжност:
Телефон:
E-mail:
Запитване: